Handtekeningenactie

... voor alle varkens die opvang nodig hebben

Vind u het ook 'ongelooflijk' dat er voor bijna alle (gezelschap)dieren een opvanghuis is, maar dat de hobbyvarkens, minivarkens en hangbuikzwijntjes zo'n veilig toevluchtsoord moeten ontberen? Alle Dieren verdienen opvang!

Zet dan hieronder uw handtekening en sympathiseer met onze oprichting van het Eerste Nederlandse huisvarkensasiel! Indien u meerdere sympathisanten kent, breng dan ook hen op de hoogte van onze actie.

Reacties via e-mail: info@gorke.nl of naar laris1@wish.net

Kopieer of knip onderstaande tekst en plak dit in uw antwoord E-mail.

Ik verklaar hierbij dat ik het hoognodig vind dat er een
legaal varkensasiel in Nederland komt en sympathiseer dan
ook met dit initiatief van stichting 't Gorke voor de
oprichting hiervan door mijn handtekening te plaatsen.

Naam:

Leeftijd:

Woonplaats:

Namens de hobby- c.q. huisvarkens die een toevluchtsoord
verdienen; BEDANKT!Copyright © Stichting 't Gorke